Amasomo y'urugamba rwo kwibohora ku Banyarwanda: #Rwanda - Lessons learnt from the Liberation Struggle to Rwandans | Rwanda
Default environment

You are here

Status message

The webform component civicrm_contact is not able to be displayed

Amasomo y'urugamba rwo kwibohora ku Banyarwanda: #Rwanda - Lessons learnt from the Liberation Struggle to Rwandans

Amasomo y'urugamba rwo kwibohora ku Banyarwanda: #Rwanda - Lessons learnt from the Liberation Struggle to Rwandans (text below)

-Gukomeza kurwanya akarengane, ivangura iryariryo ryose, itonesha n' ibindi bitandukanya Abanyarwanda

-Kurwanya kugundira ubutegetsi

-Guhererekanya /gusimburana ku butegetsi mu mahoro (peaceful transfer of power)

-Gusaranganya ubutegetsi nta bwikanyize (power sharing)

-Kurwanya imiyoborere y'igitugu

-Gucyura impunzi no gukuraho ibitera ubuhunzi

-Kugira Leta yita kuri bose

-Gukomeza umuco w'ibiganiro na Politiki y'amahoro

-Kwihanganirana mu gutanga ibitekerezo bitandukanye

-Gusangira umukati w'igihugu ntawe usigaye inyuma

-Gushyigikira ukwishyira ukizana kwa buri muntu

-Gushyigikira ubwisanzure bw'itangazamakuru no gutanga ibitekerezo mu bwisanzure

-Gushimangira ubutegetsi bwa demokarasi

Lessons learnt from the Liberation Struggle to Rwandans

1. To continue fighting injustice, inequalities, nepotism, divisionism of any kind: based on religion, tribe, ethnicity, gender and so on…

2. Root for rotational governance and peaceful transfer of power

3. Guarantee and implement power sharing

4. Fight dictatorship tendencies

5. Fight all causes of Rwandan refugees and ensure their return

6. Have an inclusive developmental state

7. Continue Peaceful politics and dialogue culture

8. Being tolerant with the opposition side or those you don’t agree with

9. Ensure liberty and freedom of conscience

10. Ensure freedom of the media and freedom of expression

11. Ensure respect of democratic governance and values

Message from the Democratic Green Party of Rwanda

Dr.Frank Habineza (MP)

4th July 2022

DGPR